מנהל התוכן המקצועי של האתר

עזרא דיין   

טל':  052-6704546

דוא"ל: ezradyn@gmail.com

מזכירת האיגוד

דינה כהן

טל': 052-8563137

דוא"ל: dinac@herzliya.muni.il

מנהל האתר בנושאים טכניים

עזרא דיין   

טל':  052-6704546

דוא"ל: ezradyn@gmail.com

 

 

 

טופס יצירת קשר מקוון