איגוד הגזברים משתתף בצערו העמוק של חברנו בלאל פאעור
 
גזבר מועצה מקומית שעב
 
במות האב  יוסף פאעור ז"ל
 
ההלוויה התקיימה היום
יושבים שבעה בכפר שעב
 
מי יתן ולא תדעו עוד צער