שרון הורוביץ מזכיר איגוד הגזברים וגזבר העיר אפרת הגיע השבוע לסניף אלון שבות של בנק מזרחי טפחות

שרון הכריז על הרחבת הפעילות של העיר אפרת עם הבנק.

בתמונה - מנהלת הסניף רעות רוזנבלט ושרון הורוביץ