דוד גמליאל גזבר מועצה איזורית גזר וגזבר איגוד הגזברים ניצל את ישיבת מועצת העיר לאישור תקציב 2022 כדי לאשר פתיחת חשבון בבנק מזרחי טפחות.
כפי שעשו עוד הרבה גזברים, דוד הגיע היום לבנק מזרחי במודיעין כדי לפתוח את החשבון ולהתחיל בפעילויות של המועצה בבנק המזרחי.
בתמונה דוד גמליאל, מנהל הסניף ומנהלת העסקים של סניף מודיעין. שי ויינטרוב וענבל
.

דוד גמליאל עם מנהל סניף מזרחי טפחות מודיעין