לגזברים שלום,

לתשומת ליבכם, רצ"ב חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2021 מיום 27 באפריל 2021. לידיעתכם ושימושכם.

חוזר מנכל 2-2021.pdf