איגוד הגזברים משתתף בצערה של חברתנו אידה אוהר, גזברית מועצה אזורית גן רווה, על מות האם זידמן מוסיה

ההלוויה תתקיים ב- 10.11.2019 בשעה 15:00 בבית העלמין ברחובותרחוב מנחם בגין 33

יושבים שבעה בביתה של אידה ברחובותרחוב יסמין 3.