פורמט הצעת תקציב הג"א לשנת 2020

מצ"ב מסמך נספח ד' ונספח ה', בהתאם לחזור מנכ"ל להנחיות לתכנון תקציב הג"א לשנת 2020 ברשויות המקומיות.

יש לוודא עבודה בהתאם לנוהל, החתמת הנספחים הנדרשים, הכנת תוכנית עבודה מאושרת מול פיקוד העורף.

רישום נכון של סעיפי התקציב בספרי הרשות (הנ"ל משפיע על תמיכות המשרד ברשות)

נקודות טכניות למילוי המסמך:

  1. יש לבחור את שם הרשות בצד שמאל, נתוני הרשות יעודכנו בהתאם.
  2. יש למלא את הערכים הנדרשים רק בתאים הירוקים (השאר מחושב אוטומטית).
  3. כמות האוכלוסיה מעודכנת בהתאם לדו"ח רשות האוכלוסין ליום 3.11.19 (הנתון הקובע).
  4. במידה וישנן בעיות בטופס, יש לפעול בקשר מול הקנ"ר של הרשות.

בימים הקרובים, יחברו נציגי פיקוד העורף לרשויות לקידום תהליך אישור התקציב.

תקציב הגא מקומי שנהע 2020 - מסמך נלווה.pdf