גזבר /ית יקר/ה ,ברצוני להודות לך על השתתפותך בוועידה הכלכלית השנתית של הגזברים ברשויות המקומיות בישראל 2019

במהלך הוועידה זכינו לפגוש אחד את השני ולהיחשף לאתגרים המשותפים שבתפקיד הגזבר ברשות המקומית.

נפגשנו עם קולגות, בעלי מקצוע ובכירים בשלטון המרכזי. כולם מבינים ומעריכים את חשיבות תפקיד הגזבר ומנהל הכספים הראשי של הרשות המקומית.

דנו באתגרים וההזדמנויות העומדים בפנינו בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות.

בין לבין זכינו לצאת מהשגרה להתגבש וליהנות אחד בחברת השני.

כולי תקווה שההרצאות, והתכנים בכנס יהיו לך לעזר.

מצ"ב לינק ובו מס' שאלות על מידת שביעות רצונך בכנס נודה לך אם תקדיש מזמנך מס' דקות למתן מענה.


תודה על השתתפותך ולהתראות במפגשים המקצועיים הבאים.

 

 

בברכה,
תומר ביטון, רו"ח
גזבר עיריית באר שבע
יו"ר איגוד הגזברים