איגוד הגזברים משתתף בצערו של חברנו דוד רובין - גזבר מ. מקומית עומר

על מות האם מרטינה ז"ל

ההלוויה התקיימה ביום שלישי שעבר.

יושבים שבעה עד יום ראשון, בבית אחותו ברחוב אנדריוס 1, נתניה