איגוד הגזברים משתתף בצערו של חברנו ערן לבבגזבר עיריית נס ציונה,

על מות האם

ההלוויה היום בשעה 14:30 בבית העלמין , ברחובגורודסקי ברחובות

יושבים שבעה בבית של ערן לבב ברחוב הורד 147גני יוחנן