איגוד הגזברים משתתף בצערו של מר עדואן עדואן ,גזבר מועצה מקומית דלת אל כרמל

במות אחותו סעדה חלבי ז"ל

ההלוויה התקיימה אתמול

יושבים שבעה היום ומחר בבית התפילה במרכז אלשעב,  שכונה מערבית בין השעות 15:00-20:00

מיום חמישי יושבים בבית המנוחה במרכז הכפר ליד המועצה