איגוד הגזברים משתתף בצערו העמוק של חברינו מיכאל בלומנפלד

גזבר עיריית הוד השרון (לשעבר)

על מות רעייתו  שרה

ההלוויה תתקיים  היוםיום ראשון כדבאב תשע"ח 5.8.2018 בשעה 18.00

בבית העלמין הישן נורדאוכפר-סבא

יושבים שבעה בבית המנוחה , רחוב שיבת ציון 23 בכפר סבא