יצירת קשר כניסת גזברים

כנס ערים חכמות בברצלונה 14-16 בנובמבר 2017

כנס ערים חכמות בברצלונה יתקיים השנה בין התאריכים 14-16 בנובמבר 2017. כידוע, בכנס משתתפים נציגים מ - 60 רשויות מקומיות מישראל ומשלחת רשמית של הנהלת מרכז השלטון המקומי.

השנה, תוקם תערוכה ובה מעל 500 מציגים ביניהם ערים ומדינות מכל העולם וחברות מסחריות שיציגו מודלים מגוונים ללמידה בתחום העיר החכמה, כגון: תכנון עירוני, מגזר פרטי וציבורי, טכנולוגיות מידע, תשתיות עירוניות, מים, שימור אנרגיה ועוד. מישראל צפויים להציג, מכון היצוא עם ביתן לאומי הכולל חברות מסחריות וכן עיריית ת"א וחברת מוביליי. כמו כן תבקר בכנס גם השרה לשוויון חברתי הגב' גילה גמליאל, כאחראית על המיזם "ישראל דיגיטאלית". 

ניתן להירשם לכנס עד ה - 10 בספטמבר 2017 על בסיס החבילה המוצעת המפורטת במסמך המצורף. לאחר מועד זה ההרשמה תתבסס על מקום פנוי במלון ועלות הטיסה ביום הכרטוס.

למידע נוסף אודות הכנס ועלות ההשתתפות לחץ כאן

מעתה - קבלת אישור הממונה על השכר מראש ובכתב על כל התחייבות בשכר

הממונה על השכר והסכמי העבודה באוצר פרסם חוזר בעניין הצורך בקבלת אישורו מראש ובכתב על כל התחייבות בשכר. החוזר מבהיר כי הסכמה או הנהגה של תנאי השכר וההעסקה של עובדים בגופים מתוקצבים ונתמכים כפופים לאישור הממונה על השכר, ככל שהם חורגים מהנהוג בשירות המדינה.

הנהגה או הסכמה על שינויים בשכר שלא בהתאם לנהוג בשירות המדינה ובלא אישורו של הממונה על השכר - מנוגדים להוראות החוק ואסורים.

לעיונכם מצ"ב קישור לחוזר שפורסם ע"י הממונה על השכר

 

שינוי באופן קביעת השטח לחיוב ארנונה - עיגול למטר השלם הקרוב ביותר

באתר הכנסת פורסם כי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בראשות ח"כ דודי אמסלם, אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ אמסלם, להסדרת אופן שיטת חישוב הארנונה על ידי הרשויות המקומיות, לפיה ברירת המחדל לחישוב תהיה עיגול כל חלק של מטר רבוע למטר השלם הקרוב (למעלה או למטה).

רשויות שחישבו עד היום על פי חישוב מדויק של חלקי מטרים או עיגלו חלקי מטרים כלפי מטה יוכלו להמשיך בשיטה הנוכחית. המשמעות העיקרית לתיקון היא שרשויות שעד היום עיגלו חלקי מטרים באופן קבוע למעלה, יאלצו לעבור לשיטת העיגול למטר השלם הקרוב לכל המאוחר עד שנת 2021.

מצ"ב קישור לפרסום באתר הכנסת וכן קישור לנוסח הצעת החוק.