יצירת קשר כניסת גזברים

החלת הסדר פדיון ימי מחלה ומענק יובל גם על עובדים בכירים המועסקים בחוזים אישיים ברשויות המקומיות

יו"ר איגוד הגזברים רו"ח גולן זריהן פנה ב- 15/6/2016 במכתב למנכ"לית משרד הפנים בבקשה להפעיל שוויון מלא בין תנאי ההעסקה של העובדים הבכירים ברשויות המקומיות (גזברים, משפטנים ומהנדסים), לבין אלה של העובדים הבכירים במדינה.

יצוין כי בהתאם להנחיות שהוציאו נציבות שירות המדינה והממונה על השכר באוצר, החל מיום 1/7/2016 זכאים עובדי מדינה המועסקים בחוזים אישיים ופורשים, לפדות ימי מחלה שלא נוצלו. הנ"ל מצטרף להסדר קודם המקנה לעובדים אלה גם את הזכות ליהנות ממענק יובל.

מצ"ב קישור למכתב ששלח יו"ר האיגוד ביום 23/8/2016 למנכ"לית משרד הפנים וכן לממונה על השכר באוצר בנושא.בשוגג לא הוזכרו במכתב המנכ"לים ברשויות, שכמובן רלוונטיים גם בנושא - מכתב הבהרה בדרך.

בנוסף מצ"ב קישור אל הוראות ההפעלה בנושא הרלוונטיות לעובדי המדינה שתקפות כאמור מתחילת יולי 2016.

הסכמי שכר 2016 במשק ובשלטון המקומי

יום עיון משותף למשרד הפנים, מפע"ם השפלה ואיגוד מנהלי משאבי האנוש ברשויות המקומיות, התקיים ביום שני 18 ביולי 2016. במסגרת יום העיון הציגה גב' חגית מגן, ר' מינהל הסכמי שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי, מצגת שסקרה את הסכמי העבודה העדכניים במשק ובשלטון המקומי.

מצ"ב קישור למצגת

יתרת חוב של חייבי ארנונה אשר עומק תקופת החוב שלהם עולה על שבע שנים

מצ"ב פניה של הגב' עופרה ברכה, מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות.

בהמשך לשיחה שלי עם גב' עופרה ברכה, מדובר בפניה לצורך איסוף מידע לשם בדיקה רוחבית ולימוד הנושא בלבד.

לידיעתכם וטיפולכם 

מצ"ב קישור לטבלת אקסל לצורך חישוב יתרות החוב

http://armadisk.com/docs/ronit_table.xlsx

בברכה,
גולן זריהן, רו"ח
גזבר עיריית הרצליה
יו"ר איגוד הגזברים

 

קול קורא למימון כתיבת תכנית אב לתרבות ברשויות מקומיות במימון מפעל הפיס

מפעל הפיס בשיתוף מרכז השלטון משיקים מיזם לכתיבת תכנית אב לפעילות תרבות ברשויות מקומיות שבהן 20-100 אלף תושבים (לפי למ"ס) ומשתייכות לדירוג סוציו אקונומי 1-6. כתיבת התכנית תתבצע ע"י אחת מתוך 3 חברות מקצועיות שזכו במכרז שנערך בנושא.

היקף ההשתתפות של מפעל הפיס במיזם יעמוד על 80-120 א' ₪ לכל רשות שתאושר, כשהרשות תידרש למאצ'ינג בהיקף של 10 א' ₪. וכן להתחייב על כך שבעתיד תקצה תקציב למימוש התכנית.

מצ"ב קישור לקול הקורא שפורסם בנושא ובו פירוט תנאי הסף והנחיות מפורטות לגבי אופן הגשת הבקשה