יצירת קשר כניסת גזברים

הממשלה אישרה שינוי בנוסחת מענק האיזון

ממשלת ישראל אישרה אתמול (21/5/2017) בישיבתה השבועית שינוי בנוסחת מענק האיזון על בסיס המלצות משרד הפנים, שהן פועל יוצא של החלטות הביניים של צוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד הפנים ובהשתתפות משרד האוצר שעסק בנושא בחודשים האחרונים. 

השינויים שאושרו הם: הפחתת סכום הכנסת המינימום לנפש בנוסחת האיזון והפיכתה לדיפרנציאלית לגבי רשויות בשיוך סוציואקונומי 1-4 ובנוסף, הגדלת הסכום המוכר בנוסחת האיזון בגין הוצאה על פנסיה תקציבית. שני השינויים הללו אמורים להגדיל את היקף מענק האיזון שיוקצה לרשויות המקומיות שבשיוך לאשכולות הסוציואקונומיים הנמוכים.

מצ"ב קישור למסמך המחליטים של הממשלה לו מצורפים גם דברי הסבר מקצועיים. בנוסף, מצ"ב לנוחיותכם קישור לכתבה שהתפרסמה בעיתון דמרקר המסבירה היטב את השינויים והשלכותיהם הצפויות

פסק דין תקדימי בנושא הטלת חיוב אישי

בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעתה של עיריית טירה וביטל את הטלת החיוב האישי על בכירים בעירייה היות ולא מולאו שני תנאים מהותיים: עצה של רואה חשבון והחלטה של הממונה. בביקורת שנערכה בעיריית טירה לפני מספר שנים הוחלט להגיש תלונה לוועדה לחיוב אישי כנגד בכירים בעירייה בגין ביצוע הוצאה שלא כדין. החלטת הוועדה היתה הטלת חיוב אישי על כל אחד מהנתבעים בסך של 55,000 ש"ח.

עו"ד ואיל ראבי שייצג את הנתבעים, טען בבית המשפט כי יש לבטל את החלטת הוועדה עקב הפגמים שהתגלו בהליך החיוב האישי. בפסק הדין נמתחה ביקורת שיפוטית, על מנגנון החיוב האישי ועל עצם חוקיותו בהיותו מבוסס על חוזר מנכ"ל משרד הפנים מבלי שיש לו כל אחיזה בחוק.

לקריאה הנוסח המלא של פסק הדין לחצו כאן