יצירת קשר כניסת גזברים

יום עיון ביטוח לאומי

מצ"ב לנוחיותכם, המצגות שהוצגו ביום העיון שהתקיים ב-19/1/2017 והתמקד בנושאי ביטוח לאומי
סקירת מנכ"לית בססח גב' חגית צטיאט-לוין - קישור
הרצאת רו"ח אורנה צח-גלרט - קישור

החברה למשק וכלכלה מודיעה על הפחתת העמלות שהיא גובה מהרשויות המקומיות בסדר גודל של עד 30%

לנוכח שיעורי הצמיחה במחזורי הפעילות של החברה למשק וכלכלה בשנים האחרונות, החליט דירקטוריון החברה להפחית עמלות בשיעורים של עד כ - 30% אשר נגבות מהרשויות המקומיות בגין השירותים שהחברה מספקת להן.

צוין כי מטרתו העיקרית של המהלך היא להוזיל עלויות לרשויות המקומיות וכי הפחתת העמלות בפועל תיושם החל מה – 1.1.2017

להודעה המלאה של הנהלת החברה למשק וכלכלה לחצו כאן

היערכות לקבלת תמיכות בדרך של קולות קוראים מקק"ל

הקרן הקיימת לישראל פרסמה בעיתונות שבמסגרת כוונתה להפוך ל"שקופה" החל משנת 2017, היא תשנה מעתה את מתכונת פעילות התמיכות שלה ותעבור , בין השאר, לתמיכה בפרויקטים שונים בשיטה של פרסום פומבי של קולות קוראים.

בשנת 2017 מתכננת קק"ל לתמוך בסכום של 70 מ' ₪ בהקמת מאגרי מים בפריפריה, שבילי אופניים, שבילי הליכה, פארקים עירוניים וכפריים, פיתוח נופי במוסדות ציבור ועוד. הקולות הקוראים שיפורסמו מעתה, יהיו מיועדים לגופים שונים לרבות רשויות מקומיות. צוין עוד בפרסום כי תינתן עדיפות בניקוד ליישובי הפריפריה או ליישובים באשכול חברתי כלכלי הנמוך מ - 5.

שימו לב, קק"ל מבקשת מהגופים שרואים עצמם כרלוונטיים להודיע לה בכתב ומראש עד 5/2/2017 על כוונתם להגיש הצעות להשתתפות קק"ל בפרויקטים וזאת כחלק מתהליך ההיערכות לקראת פרסום הקולות הקוראים. את הודעת הכוונה יש לשלוח לקק"ל עד לתאריך - 5.2.2017.

ראו את המודעה המלאה של קק"ל ובה כל הפרטים הנדרשים - קישור