יצירת קשר כניסת גזברים

קול קורא למימון כתיבת תכנית אב לתרבות ברשויות מקומיות במימון מפעל הפיס

מפעל הפיס בשיתוף מרכז השלטון משיקים מיזם לכתיבת תכנית אב לפעילות תרבות ברשויות מקומיות שבהן 20-100 אלף תושבים (לפי למ"ס) ומשתייכות לדירוג סוציו אקונומי 1-6. כתיבת התכנית תתבצע ע"י אחת מתוך 3 חברות מקצועיות שזכו במכרז שנערך בנושא.

היקף ההשתתפות של מפעל הפיס במיזם יעמוד על 80-120 א' ₪ לכל רשות שתאושר, כשהרשות תידרש למאצ'ינג בהיקף של 10 א' ₪. וכן להתחייב על כך שבעתיד תקצה תקציב למימוש התכנית.

מצ"ב קישור לקול הקורא שפורסם בנושא ובו פירוט תנאי הסף והנחיות מפורטות לגבי אופן הגשת הבקשה

הזמנה לכנס הסברה בנושא התכנית הלאומית החדשה למתקני ספורט "2027"

משרד התרבות והספורט והמועצה להסדר ההימורים בספורט מקיימים כנס הסברה בנושא התכנית הלאומית החדשה למתקני ספורט 2027. הכנס יתקיים ב – 21/7/2016 בתיאטרון הבימה בת"א תוצג בו התכנית על כל שינוייה וכן יתקיים דיון מקיף בנושא. 

נזכיר כי התכנית תחליף את קודמתה תכנית 2020 וזו גובשה מחדש והורחבה לתכנית רב שנתית שהוגדלה לסך של 3 מיליארד ו - 63 מיליון ש"ח. במסגרת השינויים תינתן לכל רשות מקומית האפשרות להקים אולם ספורט, ללא דרישה מוקדמת ל - matching, תנאי שהיווה בעבר מכשול מרכזי בפני רשויות רבות ברחבי הארץ. 

תנאי דומה יינתן להקמת מגרש כדורגל בכל ישוב מעל 5,000 תושבים. כמו כן, בוטלו תנאי סף מחמירים נוספים לזכאות לאולמות ספורט ומגרשי כדורגל (לדוגמא ויתור על מתקנים אחרים, קיום קבוצה תחרותית בישוב ועוד), והכל במטרה להקים ברחבי המדינה מתקני ספורט ראויים ולגידול מספר העוסקים בספורט.

מצ"ב קישור להזמנה ולסדר היום של הכנס

נחתם הסכם קיבוצי חדש ברשויות המקומיות

בסוף השבוע (יום חמישי 14/7/2016) נחתם הסכם שכר קיבוצי חדש בין ההסתדרות לבין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות. במסגרות ההסכם, כפי שמדווחת ההסתדרות, יוענקו תוספות שכר בסדר גודל של עד 30% לכ - 80 אלף מבין עובדי הרשויות המקומיות. לדיווח ההסתדרות על פרטי ההסכם כפי שמופיע באתר האינטרנט של הסתדרות המעו"ף, לחצו כאן. להסכם עצמו – לחצו כאן.

לא דווח על עלות ההסכם ועל מקור חיצוני למימונו, כך שנראה שמקור המימון יהיה תקציב הרשויות המקומיות בו תעריפי ההכנסות מארנונה, מתעדכנים מידי שנה באופן אוטומטי לפי נוסחה מוסכמת (50% מהשינוי בשכר הציבורי הממוצע + 50% משיעור השינוי במדד המחירים לצרכן).